Munkkällaren överklagar tillstånd

Restaurang Munkkällaren i Visby kämpar vidare för att få förlängd serveringstid till klockan tre på natten under vissa dagar och tider.

Kommunens nej till längre serveringstillstånd överklagas nu till länsrätten.

Munkkällarens ägare påpekar att miljökontoret tidigare var positiva till det utökade serveringstillståndet och då noterat att Munkkällaren bedriver en välskött och seriös verksamhet.

Munkkällarens ägare Lennart Rosenlund skriver bland annat i sitt överklagande att det inte finns något som talar för att närboende kommer att utsättas för störningar om serveringstiden utökas från klockan två till klockan tre på natten.