Vägarbetare lever farligt

Trafikanter på de värmländska vägarna har mycket dålig respekt när de passerar vägarbeten. Allt färre följer hastighetsbestämmelserna och vägarbetarna utsätts dagligen för livsfara. Vägarbetaren Jan Mossfeldt anser att yrkestrafikanterna är värst.