Norsk reform ska få fler i arbete

I Norge ska sjuka, arbetslösa och socialbidragstagare få hjälp på ett och samma kontor. En stor reformförändring har påbörjats som ska vara klar om två år. När reformen är införd ska fler komma ut i arbetslivet och ingen hjälpsökande ska hamna mellan några stolar, säger en hoppfull Arbets- och inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– Nu tar vi ett stort steg, nu blir det inte tre kontor utan ett kontor, där ska man ta tag i de sökandes behov av hjälp, säger han.

Syfte att få ut fler i arbetslivet
Målet med den norska reformen, som ska vara helt genomförd i januari 2010, är att få fler av de nära 700 000 bidragsberoende ut i arbetslivet.

I Norge som fortsatt har stor brist på arbetskraft hoppas man kunna bemanna fler jobb med hjälp av reformen men också minska utgifterna på bidragsutbetalningar. Men för att nå dit ska de hjälpsökande i framtiden erbjudas all relevant hjälp och stöd, säger den självkritiske Arbets- och inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– I dagens system blir folk gående mellan kontoren, det blir en dans mellan olika kontor, säger han.

Sverige visar intresse
Norge är först ut i Europa med att integrera statens och kommunens socialförsäkringssystem. Men flera länder har visat intresse för att studera modellen, bland annat Sverige.

I de kommuner som inlett reformförändringen erbjuder idag ett kontor med en gemensam disk för Norges motsvarighet till Arbetsförmedling, Försäkringskassan och den kommunala socialtjänsten.

Inte alla är entusiastiska
Alla tjänster betjänas av en person. Hittills tycker man sig kunna skönja en minskad arbetslöshet och färre socialbidragsutbetalningar i några enskilda kommuner. Men än så länge är det oklart om det är på grund av reformen som bara pågått i några månader fullt ut.

Men inte alla är lika entusiastiska inför reformförändringen. I Stavanger där man hittills bara flyttat ihop de tre kontoren under samma tak tycker Nasila och Geir Olssen att det är obekvämt att behöva berätta om sin privata livssituation inför andra besökare.

Maria Repitsch, Stavanger