Alternativunderlag i vården för miljonen

Det kommer kosta närmare en miljon att ta fram underlag till fler alternativa driftsformer i vården.

Igår tog landstingsstyrelsen beslut om att avsätta 950 000 kronor till arbetet med upphandling och nu har ett avtal skrivits med Team ortopedteknik, som ska sköta en del av upphandlingsarbetet.