Friande HD-domar om hets mot folkgrupp

Högsta domstolen har i två olika domar på onsdagen sagt att yttrandefriheten väger tyngre än en eventuell kränkning på internet mot homosexuella och romer. Därför friar HD båda männen från anklagelser om hets mot folkgrupp.

Sören Juvas, ordförande för Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter, RFSL, är mycket kritisk till domarna.

– Nu har jag väldigt svårt att se vad som skulle kunna vara hets och inte. Jag har också svårt att se syftet med den svenska lagstiftningen, efter att ha sett hur den har tillämpats, säger Sören Juvas.

Det handlar dels om ett fall i Stenungsund där en 50-årig man som står bakom en kristen internetsajt inte tagit bort inlägg på sajten om att ”Homosexualitet är ett sjufaldigt väsen som väller fram som en helvetesflod i samhället” och att homosexualitet är ”motorn bakom aidsepidemin”.

JK hävdar kränkning
I det andra fallet gäller det en 22-årig ansvarig utgivare för Nationalsocialistisk fronts webbplats där det förekommit artiklar, som enligt Justitiekanslern JK, som drivit fallet, är kränkande mot homosexuella och även mot romer.

Men Högsta domstolen anser att grundlagens yttrandefrihet väger mycket tungt. Om männen hade fällts hade det, enligt Högsta domstolen, HD, inneburit en inskränkning i den grundlagsskyddade yttrandefriheten, och så stora var inte kränkningarna. Därför frias också båda männen.

Men de fem juristerna i Högsta domstolen var inte eniga, två av dem ville fälla männen.

Fråga om avvägning
Stefan Johansson är byråchef vid Riksåklagarens kansli och drivit fallet med den kristna internetsajten.

– Det här är ju hela tiden en fråga om en avvägning mellan yttrandefrihet och skyddet för särskilt utsatta grupper. I det här fallet menade vi att gränsen hade passerats. Men här gör Högsta domstolen en annan bedömning, och tittade bland annat på omständigheterna kring det här fallet. Det får vi naturligtvis rätta oss efter, säger Stefan Johansson.

– Men det visar också att det finns ett behov av att Högsta domstolen prövar olika situationer för att man därigenom ska kunna se någon slag linje att följa när situationen är sådan att man trampar över gränsen.

”Svårt att fälla för rena kränkningar”
Den andra fallet drevs av justitiekanslern. Så här lyder Göran Lambertz analys efter att han läst domarna.

– Vad man kan konstatera är att kränkningar, rena kränkade värdeomdömen har man väldigt svårt att få fällda. Men däremot felaktigheter, falska omdömen, hot och hat kommer även fortsättningsvis att vara brottsligt.

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se
Lars-Peter Hielle, P3 Nyheter
lars-peter.hielle@sr.se