Högsta domstolen friar Stenungsundsbo

Högsta domstolen friar den Stenungsundsbo som tidigare dömts för medhjälp till hets mot folkgrupp. HD anser att det var lagligt eftersom samtalet skedde mellan personer som aktivt valt att vara med.

Mannen driver en hemsida med fundamentalistisk kristen inriktning och dömdes i hovrätten till en månads fängelse för inlägg om homosexualitet som skrivits av andra personer på han sida.
Enligt Högsta domstolen överskred inläggen gränsen för hets mot folkgrupp, men de tror inte att det var uppenbart för Stenungsundsbon.
Dessutom anser de att det är mindre allvarligt eftersom samtalet har skett mellan personer som aktivt valt att söka upp webbsidan.