Många fler än beräknat har fått bredband

Fler personer i länet än väntat har fått bredband, utbyggnaden har överträffat alla förväntningar

När de statliga stöden började gälla år 2001 fanns det planer på 12 lämpliga områden i länet att etablera bredband i.

Men i stället har 261 områden här fått det.