Njursjukvården i länet får godkänt

Landstinget i Östergötland hamnar på en femte plats när njursjukvården i landet har granskats.

Idag presenterades det som kallas Njursjukvårdsindex, där det konstateras att njursjukvården skiljer sig mycket åt mellan landstingen i landet, vad det gäller service och behandlingskvalitet.

Östergötlands landsting får 95 av 130 möjliga poäng. I rapporten pekar man på att de förebyggande insatserna fungerar väl i länet, och att det finns en särskild njursvikts-samordnare på varje klinik.

Men färre östgötska njurpatienter än rikssnittet erbjuds hemdialys som mer långsiktig behandling, vilket inskränker valfriheten, menar rapportskrivarna. Östergötland har också låg aktivitet av organdonationer.

Det uppskattas att minst 100 000 personer i Sverige har nedsatt njurfunktion, cirka 25 000 har njursvikt och 7 500 är i aktiv uremivård.

Njursjukvårdsindex framställs av analys-och informationsföretaget Health Consumer Powerhouse i Stockholm och Bryssel.

Marie-Louise Kristensson
marie-louise.kristensson@sr.se