Skola skickade hem alla elever

I dag hålls Nynässkolan i Gävle stängd på grund av våld på skolan. Skolledningen beslutade under onsdagen att skicka hem samtliga 230 högstadieelever eftersom skolledningen inte ansåg sig kunna garantera deras säkerhet.
Den utlösande händelsen var att en elev slagit till en annan elev och dessutom en av skolans rektorer. För tredje gången på två veckor kallades polis till skolan. I morgon ska eleverna komma tillbaka till skolan.