Äldre skrivs oftare ut från sjukhuset

Igår tisdag fanns det inte längre några färdigbehandlade och utskrivningsklara äldre kvar på Akademiska sjukhuset i Uppsala, alla kunde åka hem. Orsaken är bland annat det vårdplaneringsteam som sedan i september finns på sjukhuset.

Att äldre som är tillräckligt friska för att åka hem från sjukhuset ändå blir kvar eftersom det inte finns några platser på boenden eller fungerande hemtjänst för dem har varit ett problem under flera år. Det är jobbigt för de äldre, det kostar pengar för kommunen och sjukhuset kan inte utnyttja vårdplatserna effektivt.

Men antalet färdigbehandlade som blir kvar minskar. Det har vi berättat om i Upplandsnytt tidigare, och igår var alltså antalet nere på noll.

En av anledningarna är det vårdplaneringsteam Äldrekontoret i Uppsala sedan i september har på Akademiska sjukhuset. Teamet, som består bland annat av biståndshandläggare och sjuksköterskor, planerar hemgången för de äldre och ska också öka de äldres trygghet inför vården och rehabiliteringen som planerats och genomförts. Arbetet har alltså gett resultat.

En annan effekt av teamet är också att det blivit tydligare vilka som INTE är klara för att åka hem, vilket gjort linjen mellan kommunens och landstingets ansvar tydligare.

 

Klara Johansson
klara.johansson@sr.se