Landstinget Kronoberg bäst på vaccin

Landstinget i Kronoberg är bäst i landet på att vaccinera sina invånare. Detta enligt informationsföretaget  Health Consumer Powerhouse som mäter hur duktiga landstingen är på att vaccinera.
I botten på listan hamnar Gotland och Västra Götaland, bland annat för de landstingen inte erbjuder avgiftsfri vaccination mot influensa.