Brister i tvångsvården av ungdomar

Många ungdomar som tvångsomhändertas och placeras på så kallade paragraf 12-hem, saknar ett socialt nätverk vilket gör att många misslyckas när ungdomarna väl kommer ut i samhället.

Det visar ny forskning gjord i Örebro. Ungdomarna får inte det stöd efter behandlingen som krävs och det saknas ofta insikt om hur viktigt det är att hitta bra stödpersoner, visar forskningen. Under tre år följde forskarna en grupp tvångsomhändertagna ungdomar mellan 14 och 20 år. Syftet var att studera om personalen samarbetade med några personer i ungdomarnas sociala nätverk, och i så fall på vilket sätt. Anna Henriksen, en av forskarna förklarar att både institutionspersonal och personal vid socialtjänsten saknar kunskap om och insikt i att identifiera och involvera viktiga personer under behandlingstiden som finns utanför boendet.