Kvicksilvret i Eka farligt vid inandning

Det är ungefär 8 ton kvicksilver som ska saneras bort från marken i det gamla Eka -området. Kontakt med kvicksilvret kan vara mycket farligt.

Kvicksilvret som ska saneras bort ska sedan förvaras i ett säkert bergvalv som ännu inte finns. Det finns många ton kvicksilver i Sverige som bara väntar på en slutförvaring för 1000-tals år framöver, eftersom man inte får exportera kvicksilver från Sverige.

Kvicksilver ses som ett stort globalt miljöproblem, där kvicksilvret påverkar miljön och hälsan. I västvärlden har användningen sjunkit radikalt och restriktionerna blir allt fler men i utvecklingsländerna stiger användningen snabbt och efterfrågan ökar ständigt. Till exempel i Kina, Filippinerna och Sydamerika. Bland annat använder man kvicksilver vid småskaliga guldgruvor. En gruvdrift som runt 100 miljoner människor är beroende av.
De utsätts för framförallt kvicksilverångor och kan drabbas både av blindhet och förlamning. Vid långvarig kontakt kan det till och med leda till döden.