Risk för sämre arbetsmiljö när myndighet drar ner

Det blir svårare att förebygga ohälsa på arbetsplatserna. Detta på grund av de nedskärningar som nu görs inom Arbetsmiljöverket.

Alla myndigheter rationaliserar sin verksamhet. Sammanlagt försvinner mer än 200 arbetstillfällen från Skaraborg i år och de kommande åren från olika myndigheter, det visar en sammanställning som Sveriges Radio Skaraborg gjort.

Arbetsmiljöverket är bara en av de myndigheter som effektiviserar. Här försvinner ett 20-tal tjänster i Västra Götaland.

Eva Aronsson, som är arbetsmiljöinspektör i Skaraborg, ser en risk att inspektörerna får ägna mer tid åt att utreda olyckor istället för att förebygga risker.

- Man vill ju vara ute och förebygga innan det händer och inte att vi kommer ut som avhjälpare och ska utreda när olyckan skett, säger Eva Aronsson.

Hon ser en risk att besparingen leder till sämre arbetsmiljö på sikt, och dessutom en försämring ur jämställdhetsynpunkt. För det är inom kvinnodominerade arbetsplatser i offentlig sektor som försämringen kommer att märkas, menar hon.

- Kvinnor har en högre ohälsa inom den psykosociala delen.

Eva Aronsson anser att inom just den offentliga sektorn är problemen med psykosocial ohälsa som störst, och där är det ofta svårt att nå förbättring utan hjälp utifrån.

- I min roll som myndighetsperson har jag vissa befogenheter och kan därmed sätta ner foten på ett annat sätt än man kan göra som enskild chef, säger hon.