Konjunkturen i Stockholm kan vara på väg att plana ut

Det fortsätter att skapas en massa nya jobb i Sverige och särskilt i Stockholmsområdet är konjunkturen mycket stark. På näringslivsorganisationen Stockholms handelskammare ser man dock också orosmoln.

– Stockholm fungerar fortfarande som Sveriges ekonomiska motor och vi visar nästintill rekordsiffror även i den här konjunkturundersökningen. Vi ser dock tecken på att konjunkturtoppen kan vara nådd och att den nu planar ut, säger vd:n Peter Egardt.

Vad är det som talar för att den är på väg att plana ut?

– Vi ser att orderingång för vissa branscher har minskat, framför i tillverkningsindustrin. Vi ser att det är svårt att rekrytera kompetent arbetskraft inom vissa branscher, framför allt byggindustrin som gör att man inte kan göra fullt lika mycket som man hade velat.

Negativa signaler
Trots alla de goda siffrorna, fortsatt högtryck inom inte minst it- och byggsektorn så fortsätter också mindre positiva signaler att göra sig påminda.

Även om inte Stockholms handelskammare tycker sig kunna säga det helt säkert så finns signaler i statistiken från det senaste kvartalet som tyder på att den kraftiga konjunkturuppgången kan ha avstannat.

Tillverkningsindustrin får färre beställningar från utlandet och en hämmande effekt på ekonomin kan också vara att nästan nio av tio byggföretag i Stockholmsregionen i undersökningen uppger att de har svårt att hitta personal.

Problem i Europa
I andra europeiska storstäder har just den här utvecklingen i byggsektorn den senste tiden lett till kraftigt stigande löner och dyrare byggprojekt.

– Till exempel i Polen, i Warszawaområdet har man haft en löneinflation som är oerhört snabb och stark och som har skapat problem som är större än de vi har här, säger vd:n för Stockholms handelskammare Peter Egardt.

Magnus Thorén
magnus.thoren@sr.se