Protest mot etanolbeslut

När jordbruksminister Eskil Erlandsson invigde storsatsningen på djurstall vid Stafva fick han ta emot en protest från kommun, länsstyrelse och lantbrukare om tull på etanol.

De hävdar att avskaffandet av gränsskyddet gör det omöjligt för öns bönder att satsa på en etanolanläggning.

De gotländska lantbrukarna har planer på att investera i en gemensamhetsanläggning som skulle producera bioenergi från den gotländska åkermarken till lokal konsumtion.

Pengar för investeringarna skulle delvis komma från de omställningspengar som betodlarna fick del av efter nedläggningen av den gotländska sockerbetsnäringen.

Skrivelsen är undertecknad av landshövding Marianne Samuelsson, kommunstuýrelsens ordförande Eva Nypelius (c),Svante Runfeldt, Betodlarna, Peter Olsson, LRF samt Per Johansson, Lantmännen.