Klart för elljusspår i Fagerhult

Habo kommun får nu klartecken till att anlägga ett elljusspår i utkanten av Fagerhults samhälle.

Länsstyrelsen ser inte några hinder för att lysa upp spåret, trots att delar av elljusspåret planeras i anslutning till naturreservatet Gangnån i kommunen.

Tvärtom ger länsstyrelsen särskild dispens eftersom motion är viktigt för folkhälsan och att ett planerat elljusspår förbättrar de möjligheterna för Fagerhultsborna.

Habo kommun förbinder sig att använda särskild armatur på vissa ställen av spåret, där det korsar själva ån inom naturreservatet.