Bristande rutiner orsakade fel dos cellgift

Det var bristande rutiner på onkologkliniken i Jönköping som gjorde att en cancersjuk kvinna fick fel dos med cellgift. Det konstaterar Socialstyrelsen efter att ha granskat en händelse i våras.

Den rätta ordinationen för kvinnan skrevs då in på ett behandlingskort, men inte i journalen. När patienten skulle få cellgiftet var den rätta ordinationen borta.

Händelsen har inte medfört några men för patienten, men Socialstyrelsen kräver nu bättre rutiner på onkologkliniken, att behandlingskortet alltid finns tillgängligt och att det ska stå klart vilken läkare, som har ansvar att uppdatera patientjournalerna.