Regionen näst sämst på att vaccinera

Västra Götaland är nästan sämst i landet på att vaccinera sina invånare. Det visar en undersökning gjord av analysföretaget HCP.
Att regionen inte erbjuder gratis influensavaccin till äldre drar ned betyget.

- Vi har velat ha gratis vaccin för riskpatienter i flera år, men politikerna säger nej, säger Mari-Anne Anderson Hellvin regionens influensakoordinator

I Västra Götaland kostar en influensavaccination 100 kronor för riskpatienter. I de flesta av sveriges län är det avgiftsfritt. 

- Västra Götaland har tidigare haft milda influensaepidemier, men skulle det bli en allvarlig epidemi är det viktigt med en utbredd vaccinering, säger Mari-Anne Andersson eftersom många äldre då skulle belasta sjukhuset mer än vad det finns resurser till.

I Västra Götaland är det förhållandevis få äldre som vaccinerar sig.

- Där spelar både de hittills milda epidemierna, men också hundralappen roll. Hundra kronor kanske inte är så mycket men grattis vaccinering betyder en hel del, menar Mari-Ann Andersson Hellvin.