Samebyar lovar hålla bättre ordning på renarna

Företrädare för de privata markägarna och samebyarna i Härjedalen kom i dag överens på många punkter, när de träffades för att diskutera var renarna ska beta i vinter.

De är bland annat helt eniga om att markägarna ska ersättas för skog som förstörs av betande renar, och att samebyarna ska hålla bättre ordning på renarna.

Den fråga som parterna fortfarande är oenig om är hur mycket samebyarna ska betala i arrende för vinterbetet.

Diskussionen om arrendet har pågått i två år, sedan Hovrätten slog fast att de fyra samebyarna i Härjedalen inte har sedvanerätt till bete på de privata markerna, och att de därför ska betala arrende.

Markägarna vill att renägarna ska betala 5 kronor per hektar och år för vinterbetet, men det skulle sammanlagt bli 1,5 miljoner kronor och det anser samebyarna inte att de har råd med.