Swebus överklagar länstrafikens beslut

Efter beskedet att Swebus förlorade upphandlingen om att få köra tätortsbussarna i Jönköping, så överklagas nu länstrafikens beslut.

Swebus har vänt sig till länsrätten med sin klagan. Swebus advokat Anna Ulfsdotter Forsell säger till Nyheterna, att hon tycker budet från Arriva, som vann upphandlingen, var orimligt lågt.

Swebus driver samtidigt en process, när det gäller att få ut anbudet från Arriva i sin helhet. Budet från Arriva var 25 miljoner lägre årligen jämfört med dagens pris och Swebus vill se hur Arriva kan hålla ett så lågt pris. Länstrafiken vägrar dock lämna ut anbudet i sin helhet.
Nu ska kammarrätten pröva om länstrafiken verkligen kan neka Swebus detta.