Facket tar strid för postjobb i Gävle

Storleken på neddragningarna vid Postens Sjukvårdslogistik i Gävle är fortfarande en öppen fråga. Företagsledningen vill halvera arbetsstyrkan, men SEKO:s fackklubb i Gävleborg inleder nu kampen för de 25 anställda som företaget vill ha bort.

Postens Sjukvårdslogistik i Gävle, som levererar förbrukningsmaterial till vården, har tappat sina två viktigaste kunder, Gävleborgs och Stockholms landsting.

Företaget måste alltså minska personalstyrkan, och även om facket ska slåss för att minska antalet uppsagda, kommer förhandlingarna nästa vecka också att handla om formerna för uppsägningarna.

-Vi gör ju vad vi kan för att se till att de som drabbas får det så lindrigt som möjligt och får hjälp till en framtid utanför posten, säger Håkan Alenius SEKO-ordförande för posten i Gävleborg.

75.000 postanställda har på några år minskat till 30.000, och avveckling, inte uppbyggnad, präglar det fackliga arbetet.

-Vi har mer och mer fått jobba med att hitta avvecklingsmöjligheter för våra medarbetare, istället för att jobba på hur vi ska utveckla medarbetarna, och det känns lite beklagligt, konstaterar Håkan Alenius.