Fler äldreboenden försvinner i Örnsköldsvik

Omsorgsnämnden i Örnsköldsvik beslutade vid sitt sammanträde i eftermiddag att avveckla äldreboendet Sörgården i Bredbyn.

Samtidigt utvecklar kommunen äldrevården genom att skapa 20 korttidsplatser i Sidensjö. De första platserna i sitt slag i kommunen.

-Sörgården har idag för trånga och otidsenliga lokaler, säger Kristin Larsson, avdelningschef för äldreomsorgen. Därför kommer vi att avveckla lokalerna med början nästa år.

På tur härnäst att synas står äldreboendet i Björna.
-Där har vi högre beläggning och därför avvecklar vi Bredbyn först, fortsätter Kristin Larsson. Som det ser ut idag gör vi inget i Björna de två kommande åren.

Vid sitt möte idag beslutade omsorgsnämnden i Örnsköldsvik också att inrätta 20 så kallade korttidsplatser i Sidensjö. Detta från och med nästa år. Lokaler blir lediga när rehabavdelningen flyttar in till det nybyggda äldrecentrat i Örnsköldsvik under det första halvåret 2008.