Eco hedersdoktor på universitetet

Den italienska författaren och forskaren Umberto Eco har utsetts till ny hedersdoktor vid historisk-filosofiska fakulteten vid Uppsala universitet.

Han har ofta nämnts som tänkbar vinnare av Nobelpriset i litteratur. I sin forskning har han bland annat fördjupat sig i förhållandet mellan betraktaren och det betraktade föremålet.

Samtidigt utnämndes också amerikanen James C Scott, professor i politik och antropologi vid universitetet Yale i USA, till hedersdoktor vid fakulteten.