Projektdatabas

En databas för där man kan söka information om offentligt finansierade projekt i Östergötlands och Jönköpings län finns nu att tillgå via internet.

Databasen, som fått namnet projektdatabasen, är ett samarbete mellan länsstyrelserna och regionförbunden i de båda länen och syftar till att sprida information om projekten till allmänheten.