Skogsmark med höga naturvärden skyddas

Det statliga skogsbolaget Sveaskog satsar på att bevara skogsområden i Götaland som har höga naturvärden. I Östergötland rör det sig om cirka 4 000 hektar i framför allt södra länsdelen, men också i norr där företaget har sina skogsbestånd.

Syftet är att öka andelen gammal skog, exempelvis har lövskog, som det är brist på i landet, avsatts i södra Sverige.

– I första hand har vi tittat på de biologiska värden, men vi har också en möjlighet att ta in skogar för värden med mänskliga aktiviteter, friluftsliv och rekreation, säger skogsekolog Peter Ask.

Sammanlagt avsätter Sveaskog cirka 26 000 hektar skogsmark i Götaland för skogsskydd. Det är den hittills största enskilda naturvårdssatsningen i Sverige söder om fjällen. Enligt företaget kommer det att gynna såväl hotade som vanliga arter i skogslandskapet, bland annat öring, lunglav, orre, aspfjäril och mindre hackspett.

Sveaskog har utvecklat en egen metod för urvalet av naturvårdsskogarna som bland annat utgår från en prioritering och poängsättning av olika naturvärden.ì