Kalkbrott ifrågasätts av grannar

Nordkalks planer på ett kalkbrott vid Ducker i Bunge ifrågasätts nu av ägarna till Bräntings gård som ligger i samma område.

På Bräntings gård anser de att ett dagbrott av den storlek och med det djup som planeras det kommer att negativt påverka vattnet på gården och ge skador i naturen som inte går att återställa.

Ett kalkbrott vid Ducker är ett kortsiktiga tänkande och därför bör miljödomstolen inte tillstyrka Nordkalks ansökan om täkttillstånd ”, skriver ägarna till Bräntings gård i sitt yttrande till miljödomstolen.