Överklagar beslut om minskat buller

Länsstyrelsen krävde att bygg- och miljönämnden i Överkalix kommun skulle vidta åtgärder för att minska bullernivåer från ett förpackningsföretag. Företaget överklagar nu till miljödomstolen.