Sveaskog skyddar 6000 hektar skog i länet

Det staliga skogsbolaget Sveaskog avsätter ca 10 % av sin skog till naturvård.

Detta för att bevara hotade djurarter och öka andelen gammal skog. I Kronobergs län handlar det om 6000 hektar skogsmark.

Sveriges största skogsägare, statliga Sveaskog, avsätter nu totalt 300 000 hektar skogsmark för naturskydd och naturvård i landet, där inget traditionellt skogsbruk får äga rum, så kallade naturvårdskogar.
I kronobergs län handlar det om 6 000 hektar skogsmark, en yta så stor som 12 000 fotbollsplaner, utspridd på flera olika platser i länet som valts ut med en ny unik metod.
Skogsbruksvärdet på den skog som nu blir naturvårdsskogar är totalt ca en miljard kronor i landet, och nästan all skog som nu sätts undan är sådan skog som Sveaskog annars skulle kunna tjäna pengar på.
Och många av de skogsområden som nu valts ut till naturvårdskogar är skyddade långt framöver, berättar skogsekologen på Sveaskog, Peter Ask

Jimmy Karlsson