Stort bemanningsföretag till Gällivare

Ett av världens största bemanningsföretag, Adecco, startar verksamhet i Gällivare och målet är att skapa 40 helt nya arbetstillfällen under nästa år.

Företaget anställer personer inom olika branscher och hyr därefter ut personerna som arbetskraft i andra företag. I Malmfälten handlar det främst om byggsektorn, verkstadsindustrin och gruvnäringen.

– Först och främst har vi börjat titta på gruvindustrin för där är det verkligen hett. Men redan nu får jag signaler från andra områden att det finns intresse och behov, konstaterar Juhan Joensuu, Adeccos kontorschef i Gällivare.

Adecco arbetar främst med rekrytering av arbetskraft och bemanning alltså uthyrning av arbetskraft.

– Vi kommer att jobba hela tiden med rekrytering medan företagen kanske inte gör det kontinuerligt. När de ser att det blir kris och de behöver folk då sätts det in en insats, säger han.

En person som anställs i Adecco anställs på samma villkor som i andra företag med kollektivavtal.

I bemanningsföretaget kan du ha uppdrag i flera olika företag och när behovet ute hos företagen eventuellt upphör finns anställningen fortfarande kvar i Adecco som betalar nittio procent av lönen även när uppdraget är över. Enligt Juha Joensuu är det trygga anställningsvillkor.

– Det är en trygg anställning eftersom det finns möjligheter för framtiden. Det kan vara en väg till en fast anställning på en fast arbetsplats, menar han.

Sedan tidigare finns Adecco i Haparanda och Luleå i Norrbotten. Företaget har 6 600 kontor i 70 olika länder och har en omsättning på 190 miljarder, enligt företagets egen information.

Adecco började intressera sig för norra Sverige när de köpte upp företaget Proffspolen i Skellefteå.

Hans-Peter Lindkvist är Adeccos vd och han tycker Malmfälten är intressant.

– Det blev starten för oss att gå vidare i Norrlands inland. Vi tycker också att utvecklingen är väldigt spännande här uppe, inte minst här i Gällivare inom gruvindustrin, säger han.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se