Mindre angrepp än förväntat

SYDSVERIGE. Årets angrepp av den fruktade granbarkborren har dödat omkring 780 000 kubikmeter skog.
Det är skogsstyrelsens bedömning som bland annat bygger på den omfattande helikopterinventering som gjordes i södra Sverige tidigare i år.

Angreppet är mindre än vad skogsstyrelsen förväntat mot bakgrund av storleken av förra årets angrepp.

Den största delen av den dödade skogen finns i Småland.