Högskolan i Skövde vill utöka hjälpen till unga med ångest

Kuratorerna på Högskolan i Skövde planerar att utöka sitt stöd till unga tjejer som mår dåligt.
Många unga tjejer känner oro, ångest och har självmordstankar.

- Det är viktigt att fånga upp de unga kvinnorna tidigt för att komma tillrätta med problemen säger kuratorerna Malin Johansson och Kristina Johansson.

Varje dag möter kuratorerna på studenthälsan tjejer som mår dåligt och har självmordstankar.

Under hösten har antalet unga kvinnor mellan 18 och 30 år som försökt ta sina liv ökat.

Det kan betyda mycket för unga kvinnor att möta tjejer i samma situation. Därför ska studenthälsan utveckla stödet till kvinnor och hoppas i framtiden på olika tjejgrupper.

- Det måste vara lättare och billigare att ta kontakt med någon, så självhjälpsgrupper är något vi kommer att utveckla, säger kuratorerna Malin Johansson och Kristina Johansson.