Ord står mot ord i konflikten inom Hyresgästföreningen

Ilska och frustration över att ha blivit oskyldigt anklagade och förnedrade på ett möte, det är anledningen till att hela styrelsen för Hyresgästföreningen i Hallsberg har valt att lämna sina uppdrag.

Hyresgästföreningen Region Mitts ordförande Lars Åke Larsson, är den som pekas ut som boven i dramat, enligt Hallsbergarna.

Och ord står mot ord om en styrelseresa till Tyskland, där ledamöterna från Hallberg säger att de anklagats för att ha uppträtt berusade. Lisbet Svensson är tidigare kassör för Hyresgästföreningen i Hallsberg.