PRO kritiserar "Vårdval Västmanland"

Nu kommer ny kritik mot vårdmodellen ”Vårdval Västmanland”, som går ut på att patienterna i länet ska välja vårdenhet i stället för en speciell läkare.

Landstinget Pensionärsråd har nämligen inte involverats i diskussionerna, och beslutet togs utan att länets pensionärer kunnat påverka förslaget.

- Vi ska ha möjlighet att gå ut i vår organisation och pröva förslag som landstinget kommer med. Men när de nu tog det här beslutet om det stora närsjukvårdsprogrammet så har man fullständigt struntat i att lyssna till oss, säger Sven Larsson, sekreterare PRO Västmanland.

Landstingets Pensionärsråd fungerar som ett språkrör mellan pensionärsorganisationerna i Västmanland och landstinget. Enligt det reglemente som Landstingsfullmäktige har antagit är syftet med pensionärsrådet bland annat att stärka inflytandet i frågor som rör äldre, och att vara ett forum för information och kunskapsspridning.

Enligt Sven Larsson på PRO har landstinget nu brutit mot reglementet, eftersom de inte informerat rådet om förslaget med det det så kallade ”Vårdval Västmanland”, innan de fattade beslut.

I stora drag går den nya vårdmodellen ut på att patienterna i Västmanland ska välja vårdenhet istället för en speciell läkare. Ett förslag som enligt Sven Larsson påverkar många äldre. Redan vid årsskiftet ska modellen börja gälla.

- Vi har ju aldrig fått chansen att gå ut i remiss och höra vad våra föreningar tycker. Det här är förskräckligt egentligen, jag tycker att det är skrämmande.

- Jag har ju överklagat detta till Länsrätten och jag hoppas ju att jag vinner i där. I så fall kan möjligheten bli att man river upp det här beslutet, säger Sven Larsson till P4 Västmanland.