Förtroendet försvinner med nedläggning

Blekingeföretagare kämpar för att regeringen inte ska lägga ner generalkonsulatet i Kaliningrad. Utan det finns det risk att de svenska företagen hämmas i sin utveckling, anser företagen.

– En viktig funktion som generalkonsulatet står för är den förtroenderelation man byggt upp under en längre tid, där Sveriges status i regionen är högt. Det säger Mats Johansson, delägare på Ronnebyföretaget Orbit One och ordförande i intressegruppen Swe IF.

Utan generalkonsulatet måste man planera mycket mer i förväg och det kan försvåra arbetet.

Utrikesdepartementet har inte offentliggjort vilka konsulat som föreslås läggas ner. Däremot har Christina Palm, tillförordnad generalkonsul i Thailand bekräftat att det generalkonsulatet plus det i Kaliningrad finns på listan över nedläggningshotade generalkonsulat.

Ulrika Wilke
ulrika.wilke@sr.se