Lärare dåliga på sexualundervisning

En orsak till att fallen av klamydia ökar kraftigt tros bero på att lärarna är för dåliga på att undervisa i sex- och samlevnad. Om det kunde man läsa på DN Debatt idag.
Men trots att högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping säger att de lever upp till utbildningskraven så tycker Emina, Josipa och Irma som alla tre läser till lärare där att undervisningen i sex- och samlevnad inte är tillräcklig.

- Vi har bara fått en föreläsning i det, jag känner mig inte redo att ta i sådana frågor, säger dom.

I tidningen Dagens Nyheter idag kunde man läsa att bara sex procent av alla examinerade lärare i Sverige har fått undervisning i sex- och samlevnad. Det här fast det sen 50 år tillbaka ska vara en obligatorisk del av lärarutbildningarna.

Problemet som Anders Bergman är utbildningsledare på HLK i Jönköping ser, är att lärarutbildningen ska innehålla så mycket. Man måste göra ett urval och eftersom sex- och samlevnad inte är ett eget ämne så får det inte heller så mycket utrymme.

- Det finns ingen lärarutbildning för sex- och samlevnadslärare men rektor har skyldighet att organisera sin verksamhet så att detta finns, säger Anders Bergman.

Eftersom sex- och samlevnad inte är ett eget skolämne idag, ska alla som utbildar sig till lärare, rent praktiskt, kunna undervisa i det. Men så här säger Jörgen Svedbom som undevisar i sex- och samlevnad vid HLK i Jönköping.

- Det finns säkert lärare som vi utbildar som har en personligt som inte lämpar sig så väl för sådan undervisning.

- Hur tycker då att systemet är när olämpliga lärare ändå undervisar?

- Då borde dom ju säga nej tack.

- Men om man måste välja mellan ett jobb eller inte...

- Det är ju möjligt att man väljer att undervisa i ett ämne man inte är så duktig i då, säger Jörgen Svedbom.

Reporter Helena Gustafsson
 helena.gustafsson@sr.se