Barkborreangrepp mindre än väntat

Årets angrepp av granbarkborrar i de svenska skogarna har dödat 780 000 kubikmeter skog i främst Götaland, enligt Skogsstyrelsens bedömning. Detta är en mindre omfattning än väntat med tanke på att barkborrarna i fjol skördade nästan dubbelt så mycket skog.

Då gynnades skalbaggarna av de många vindfällna träden efter stormen Gudrun.

Bedömningen grundar sig på helikopterinventeringar över delar av det stormdrabbade området, samt på uppskattningar från Skogsstyrelsens olika distrikt.