Bra år för länets rovdjur

Det har varit ett bra år för rovdjuren i länet. Det visar Länsstyrelsens sammanställning av hur många rovdjur som finns i Västerbotten.

Det är ovanligt många vargar, björnstammen är stabil och länet har fler häckande kungsörnar än på många år. Lostammen har däremot minskat, men istället fått en bra spridning.

Det är Länsstyrelsen som ansvarar för att ta reda på hur många rovdjur det finns i länet, var de finns och vilka problem rovdjuren ställer till med. Kunskapen används bland annat för att ta beslut om skyddsjakt och när man beräknar ersättningen för rovdjursskadade renar.