Samarbetsprojekt ska minska utsläpp

Vägverket har inlett ett samarbete med lastbilstillverkaren Volvo, oljeraffinaderiet Preem och transportföretaget Schenker i ett projekt för att minska utsläppen från den tunga trafiken.

Transportsektorn har ökat sina utsläpp av växthusgaser med elva procent sedan 1990 och det är den tunga trafiken, som ökar mest.

Hybridteknologi
Tillsammans med forskare diskuterades transportfrågorna på miljödepartementet på onsdagen. Lars Mårtensson, miljöchef på Volvo Lastvagnar säger så här om hur Volvo vill möta de nya kraven.

– Genom ny teknologi som hybridteknologi där vi har potentialen att minska bränsleförbrukningen med upp till 30 procent, men också den traditionella dieselteknologin kan bli än bättre till 2020 så kan vi halvera klimatutsläppen, säger han.

Problem med alternativa bränslen
Men det finns problem också med de alternativa bränslena. Vätgas måste förvaras under tryck i minus 250 grader, bränsleceller har en relativt kort livslängd. Men hybrider, som kan köras på flera olika bränslen kan börja produceras inom ett par år, säger Lars Mårtensson.

– Vi kommer att börja att producera och sälja hybridlastbilar 2009 och det kommer att vara ett stort steg framåt för lastbilar

Raffinaderierna har bland de högsta utsläppen av koldioxid i landet. Preems raffinaderi släpper ut 2,5 miljoner ton koldioxid årligen bara från processen. Nu finns det planer på att avskilja och lagra den koldioxiden. För oljeföretagen gäller det att hålla sig kvar på banan när omvärlden förändras. Preem planerar nu att bygga om delar av raffinaderiet för alternativa bränslen.

”Del av lösningen”
– Vi är en del av problemet, men också en del av lösningen. För löser inte vi det här då blir det svårt att nå de mål som regeringen och vi andra har satt upp. Vi kan utnyttja befintliga anläggningar med vissa modifikationer och då tillverka andra generationens bränslen som man pratar om, säger Michael G:son Löw, VD för Preem.

Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö motiverar varför Vägverket som myndighet deltar i det här projektet.

– Utsläppen kommer att öka under de kommande åren om vi inte gör något och därför måste vi vända trenden, därför vi går in i detta.

Kan det inte vara så att egentligen så borde en stor del av de här lastbilarna och deras gods över på järnväg istället?

– Det är ett fritt val för dem som väljer transportsätt och under överskådig tid så kommer det att vara betydande mängder gods som transporteras på väg och därför måste vi inom vägsektorn jobba på så mycket som möjligt för att göra transporterna där klimatneutralare, säger Ingemar Skogö.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se