سمینار وضعیت حقوق بشر در ایران

 

روز ۲۵اکتبر سمینار و نمایشگاه عکسی پیرامون  وضعییت حقوق بشر و اعدام های اخیر در ایران  در محل  ABF  استکهلم برگزارشد. برگزارکننده ی این سمینار اتحاد انجمن ها برای ایران آزاد بود که از ده انجمن عمدتا هوادار شورای ملی مقاوت ایران تشکیل شده است.  
دراین سمینار نمایشگاه عکس و همچنین میزگردی  برگزار شد که در آن  چند تن از نمایندگان احزاب و سازمان های حقوق بشری سوئد، چون آنه لودویکسون از حزب سوسیال دمکرات و لنارت فریدن از حزب مودرات ، پرویز خزائی نماینده ی  شورای ملی مقاومت ایران در اسکاندیناوی وهاله ی پورکرامتی عضو کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت شرکت داشتند.
روشنک جباری یکی از مجریان برنامه در آغاز  ضمن اشاره به اعتراضات وزرای خارجه ی نروژ و سوئد به اعدام نوجوانان در ایران، از آنه لودویکسون تشکر کرد و گفت حرکت اعتراضی کارل بیلدت وزیر امورخارجه ی سوئد  ناشی از تلاش های وی بوده است.  در این سمینار چند فیلم کوتاه از مراسم اعدام در چند نقطه از ایران نیز نمایش داده شد. از جمله برنامه هائی که  با استقبال زیاد حاضران روبرو شد، سخنان سه دانشجوی جوان  ایرانی پیرامون شرایط ایران  بود.