DO granskar brister i hemspråk

Diskrimineringsombudsmannen DO ska nu granska om bristerna i modersmålsundervisningen för landets nationella minoriteter kan handla om olaglig diskriminering.

Sveriges Radios kartläggning i förra veckan visade att många av landets kommuner har bristfälliga kunskaper om de nationella minoriteterna som till exempel samer och romer, och att informationen om dessa gruppers särskilda rättigheter till bland annat modersmålsundervisning inte alltid fungerar. DO vill prova om det kan handla om lagbrott, säger projektledare Heidi Pikkarainen.

”Få in fall”
– En central del i det här arbetet handlar också om att få in anmälningar och att vi kan pröva de här frågorna i domstol. Man kanske har blivit nekad möjligheten att få modersmålsundervisning och att man prövar de skäl som kommunen då anger till varför man inte har beviljats det, säger hon.

Europarådet har upprepade gånger rekommenderat den svenska regeringen att rätta till de strukturella problemen i undervisningen av de nationella minoritetsspråken samiska, finska, tornedalsfinska alltså meänkieli, romani chib och jiddish.

Även Skolverket har uppmanat både regering och kommuner att förbättra modersmålsundervisningen i minoritetsspråken och informationen om minoritetselevernas rättigheter.

SR Sameradions och SR Sisuradios kartläggning visar dock att kunskapen om de nationella minoriteterna och deras särskilda rättigheter är bristfällig i många av landets kommuner. Kommunerna är också dåliga på att informera elever och föräldrar om till exempel de speciella reglerna för modersmålsundervisning som gäller dessa grupper.

Ska undersöka
I DO:s nya projekt ska man nu undersöka om den här underlåtenheten kan utgöra diskriminering, berättar projektledare Heidi Pikkarainen.

– Det som är intressant att titta på, det är att diskriminering oftast handlar om att titta på lika fall som behandlas olika. Men när man tittar på nationella minoriteter så handlar det inte om det perspektivet utan det handlar om att titta på de särskilda rättigheterna som minoriteter har och framför allt att diskriminering kan handla om underlåtenhet att respektera rätten till särbehandling, säger Heidi Pikkarainen.

Kaisa Vuonokari, SR Sisuradio
kaisa.vuonokari@sr.se