UD: Terrormisstänkt svensk inte kränkt

Svenska utrikesdepartementet kommer inte att gå vidare med uppgifterna om att amerikanska och tjeckiska polisen kränkte en 41-årig terrormisstänkt svensk när mannen i september fördes från Tjeckien till USA.

Enligt Carl-Henrik Ehrencrona som är rättschef på UD avlägsnades den ögonbindel och det hörselskydd som mannens försetts med när han kom ombord på flygplanet. Därför anser inte UD att det finns skäl att rikta någon kritik mot varken Tjeckien eller USA.

– De tvångsåtgärder som man använde sig av var under en ganska kort tid, fram tills dess att han togs ombord på planet och mot den bakgrunden ser vi ingen anledning att kommentera det eller gå vidare med den frågan.

Vem är det som säger att det var kortvarigt, att det togs av när ha kom till planet?

– Det säger den tjeckiska polisen.

Varför litar ni på dem?

– Vi har ingen anledning att tro att den tjeckiska polisen skulle vilseleda den svenska ambassadören i en sådan viktig fråga.

Det var den 25 september som den 41-årige terrormisstänkte svensken överlämnades till USA:s federala polis av de tjeckiska myndigheterna.

Utlämningen var resultatet av en rättsprocess i Tjeckien som tog sin början för nästan två år sedan när mannen greps vid en mellanlandning på flygplatsen i Prag.

41-åringen var efterlyst misstänkt för terroristbrott i USA.

Bland annat misstänktes han ha byggt upp ett träningsläger för terrorister. Anklagelserna har tidigare prövats av en svensk åklagare som inte ansåg att bevisningen var tillräcklig.

Säkerheten rigorös
Men USA har stått fast vid anklagelserna och när mannen skulle föras från häktet i Prag till det väntade planet med ett tiotal FBI-agenter, var säkerheten rigorös. Hämtningen skedde mitt i natten och mannen försågs med ögonbindel, hörselkåpor och handfängsel.

När 41-åringen nyligen berättade om behandlingen för svensk ambassadpersonal, som besökte honom i häktet i New York där han nu sitter, beslutade utrikesdepartementet om en utredning.

Ambassaderna i Washington och Prag fick i uppdrag att ta reda på om svensken hade kränkts.

Men enligt Carl-Henrik Ehrenkrona, rättschef på UD, visar den första rapporten från Prag att så inte skett. UD har därför avbeställt rapporten från Washington.

”Diskutera lämpligheten”
– Det är inte en kränkning. Man kan diskutera lämpligheten av att göra på det sättet. Men att använda handfängsel i en sådan här situation är inget konstigt alls. Sen kan man diskutera lämpligheten i att förse en person med ögonbindel under biltransporten till flygplatsen. Det förklarar polisen med att man vill skydda personalens säkerhet och deras identiteter, säger Carl-Henrik Ehrencrona.

41-åringen får nu sitta ännu en tid i amerikanskt häkte innan han väntas ställas inför rätta med flera andra personer som också de misstänks för terroristbrott.

Nina Odermalm Schei
nina.odermalm@sr.se