Soldater besvikna på försenad materiel

En majoritet av de svenska soldaterna i den ny internationella insatsstyrkan Nordic Battle Group tror inte att styrkan kommer att vara beredd på insatser vid nyår, som det var tänkt.

En undersökning gjord av Försvarsmakten visar att sena leveranser av materiel har skapat besvikelse bland soldaterna. Hela 79 procent tycker inte att de höga förväntningar de hade inför tjänsten har infriats när det gäller materielen.

Udersökningen har gjorts bland 501 av de 2500 svenska soldaterna i förbandet och presenteras av Försvarsmakten på Göteborgs-Postens debattsida.