Jäv vid turistsatsning?

En av styrelsemedlemmarna i Nuteks styrelse kan mycket väl vara jävig  om och när frågan om företaget Holiday Clubs ansökan om 70 miljoner i bidrag till Västervikssatsningen kommer upp inom kort.

Det gäller konsulten Pelle Holm som sedan länge jobbar aktivt för Västerviks kommun och dess näringslivsbolag Västervik Framåt med att locka företag och besökare till Västervik.

-Tas Holiday Club-frågan upp i styrelsen kommer jag att meddela att jag jobbar för Västerviks kommun och deltar inte i beslutet, säger Pelle Holm.

Han tillbakavisar att han skulle arbeta som extra draghjälp för Västervik och Holiday club i Nutek.

-Mitt arbete för Västervik och mitt Nuteksuppdrag är två skilda saker och hanteras helt separat säger Pelle Holm till Sveriges Radio Kalmar.

- Det vore direkt negativt för Västervik och länet om folk nu börjar ifrågasätta om jag inte sitter på två stolar, säger han.