Kattegattgymnasiet blir två

Kattegattgymnasiet i Halmstad bör läggas ner och ersättas med två nya gymnasieskolor. Det är resultatet av en utredning som kommunstyrelsen nu ska fatta beslut om.

Den ena skolan är tänkt att ha yrkesinriktad undervisning, och en lämplig plats att bygga på är den så kallade Vattenverkstomten på Sannarp.

Den teoretisk inriktade gymnasieskolan föreslås ligga nära Högskolan eller om det går att hitta en mer centralt belägen plats att bygga på.

Marken där Kattegattgymnasiet ligger idag är tänkt för bostäder och ska delvis finansiera skolprojektet, berättar Hallandsposten idag.