Synskadade vill ha mer flexibel hemtjänst

Hemtjänsten är inte tillräckligt flexibel i de sörmländska kommunerna, hävdar Synskadades Riksförbund. Därför kräver förbundet att hemtjänsten ska vara mer utformad efter individens behov och inte så mycket efter vad som står i regelboken.

Synskadades Riksförbund driver, i höst, en kampanj där de eftersträvar en mer personlig service i samhället, bland annat en mer flexibel hemtjänst. 

Efter att ha ringt runt till Sörmlands nio kommuner hävdar de alla att de har en hemtjänst som är anpassad efter vad individen behöver.

Det betyder att handläggaren tillsammans med brukaren har gjort en individuell bedömning vad personen behöver. Men det här är inte tillräckligt flexibelt menar de synskadade som vi varit i kontakt med.

Skulle brukaren vilja ta en promenad istället för att få tvättat måste personen ifråga har ansökt om båda insatserna. Har personen bara ansökt om att få tvättat kan det inte bli någon promenad den dagen.  

Det är det här som de synskadades Riksförbund vill ändra på. Tillsammans med Riksorganisationen Unga Synskadade har förbundet inlett en kampanj under hösten för att synskadade ska få en bättre personlig service.

En del i kampanjen riktar sig till en mer flexibel hemtjänst. Tanken är att när de synskadade fått sina timmar godkända ska de själva kunna få bestämma vad de ska få hjälp med.                                                                                                                                             

Till skillnad från Trosa kommun där brukaren får ett visst antal timmar att förfoga över och där har kommunen även hyrt in privata företag för att brukaren så småningom ska få välja vad, vem och när insatserna ska utföras, så har bland annat Eskilstuna kommun inget inflytande när det gäller att påverka sina redan godkända insatser.

Mona Kanaan- Seifkhani tycker att Trosa kommuns sätt att jobba är bra men att det handlar om vilka resurser som finns.

Carloine Karlsson
caroline.karlsson@sr.se