Professur till Katrineholm

Västra samverkansberedningen i landstinget Sörmland vill anställa en professor i exempelvis allmänmedicin i Katrineholm för att komma till rätta med den akuta bristen på läkare.

Bara hälften av dom 16 läkartjänsterna på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm är tillsatta.

Genom att inrätta professur i Katrineholm skulle det fungera som dragplåster för andra läkare, resonerar den västra samverkansberedningen.

Hälso- och sjukvårdsdelegationen ska ta upp förslaget i sitt sammanträde i nästa vecka.