Karlstad vill få ungdomar intresserade av konsumentfrågor

Kan du tänka dig att ta ett sms-lån? Har du blivit kränkt på internet? De här är två av de frågor som står på bordskyltar i Tingvallagymnasiets matsal. Det är nämligen Tingvallagymnasiet, Konsumentrådgivningen i Karlstad och Kronofogdemyndigheten som vill nå ut till ungdomar med konsumentfrågor, på ett nytt sätt.

Man vill nå ut till ungdomarna genom att ta upp frågor som rör dem. SMS-lån, internetköp och bildpublicering på internet är frågor som tas upp på skyltar i Tingvallagymnasiets matsal. På så sätt ska ungdomarna naturligt börja diskutera frågorna med varandra och förhoppningsvis väcks ett intresse.