Naturreservat på Blaikfjället utreds

Vilhelmina kommun kan tänka sig att utreda förutsättningarna att omvandla Blaikfjällets naturreservat till nationalpark i framtiden. Och kommunen vill gärna delta aktivt i ett sådant arbete.

Det framgår av det svar som kommunen skickar till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag till en nationalparksplan som berörda kommuner har fått ta ställning till. I den nya planen står att om nya nationalparker bildas ska det ske i samförstånd med lokala mydigheter och lokalbefolkningen.

Här i länet har tidigare Sorsele, Storuman och Dorotea diskuterat nationalparksplanen. Sorsele och Storuman vill gå vidare med en förstudie, och Dorotea kan tänka sig att fortsätta samtalen med verket.

Nu ställer sig alltså Vilhelmina positiva till förslaget

Reporter AnnaLena Forsberg