Kameraöverkning på lasarettet i Skellefteå

Besökare på Skellefteå lasarett kan komma att  filmas av övervakningskameror. Detta sedan länsstyrelsen gett tillstånd för allmän kameraövervakning. Syftet med kamerorna är att minska risken att vårdpersonalen ska utsättas för hot och våld.

Länsstyrelsens beslut har nu skickats till justitiekanslern, JK, som har tre veckor på sig att överklaga beslutet.